Hur går det till

 

Fotavtryck

 

 

Förberedelser

 

Först rengör vi utrustningen, spegellåda, handtag, gjutkuddar med ytdesinfektionsmedel. När vi framställer formgjutna inlägg till dina skor så arbetar vi med ett smidigt formbart material. Vi följer alltid ett framtaget flöde vid framställningen med fasta kontroller av din fotstatus.

 

Har du en remiss från någon av våra partners så använder vi alltid den som ett kontrollunderlag för att du skall få ett optimalt inlägg för dina behov. Samtidigt så ser vi över dina skor som du tagit med dig. Vid behov så förstärker vi inläggen för att du skall få dem optimalt anpassade.

 

 

Endast 40 minuter

 

Vår framställning tar ca 40 minuter och du har dina inlägg med dig hem efter besöket.

 

 

Så här går det till

 

Efter det att utrustningen "spritats av" utför vi en kontroll på en spegellåda samt kontrollerar din status. Gjutningen utförs stående (se bilden till högst upp) med en belastad fot. Gjutningen sker barfota eller med mycket tunna strumpor. OBS! Vi kompenserar för de problem som framkommit i analysen dvs. korrigerar pronation/supination samt lyfter valvet. Vid behov kan vi placera en pelott i inlägget.

 

Efter gjutningen justeras inläggen efter de skor du tagit med dig till oss och du får prova dina nya formgjutna inlägg i dina skor innan du lämnar oss.