Användarvillkor

 

Anv&aumlndarvillkor

 

Denna webbplats (www.fotkomfort.se) administreras av Fotkomfort nedan kallat Fotkomfort ett företag som är registrerad enligt tillämpliga lagar i Sverige.

 

1. Immateriell egendom

 

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Fotkomfort. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

 

2. Länkning till webbplatsen

 

Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till Fotkomforts hemsida på adressen http://www.fotkomfort.se/index.php.

 

3. Uppgifternas tillförlitlighet

 

Informationen på denna webbplats är avsedd för Fotkomforts kunder och besökare i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. Fotkomfort kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat men Fotkomfort påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. Fotkomfort förbehåller sig rätten att när som helst ändra information mm.

 

4. Dataskydd

 

Fotkomfort hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter Fotkomfort kan samla in via webbplatsen och hur de används.

 

Personuppgifter

Fotkomfort registrerar inga personuppgifter om dig (som t.ex. ditt namn adress telefonnummer eller e-postadress) ("personuppgifter") utan att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till Fotkomfort kommer vi att lagra denna information om dig för marknadsföring marknadsundersökningar eftermarknadstjänster spårning av försäljningsdata och för att kunna kontakta dig.

 

Ej personligt identifierbara uppgifter

Samlas in automatisk. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder inställningar i webbläsaren domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons etc.

 

Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk (s.k. Cookies)

Webbplatsen använder sig inte av några cookies.

 

Vem kontaktar jag?

Om du har lämnat personuppgifter till Fotkomfort och vill att dessa uppgifter ska korrigeras eller raderas från våra register eller om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig kan du kontakta Fotkomfort se "Kontakta oss". Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att efterkomma din begäran.

 

5. Lagstiftning och domsrätt

 

Denna webbplats har skapats och administreras enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt. I EU-länder måste man enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.