Om webbplatsen

 

Webbplatsen

 

Vår webbplats vänder sig i första hand till våra kunder och andra intresserade. Ambitionen är att webbplatsen skall erbjuda möjligheten att boka tider on-line på samtliga våra mottagningar. Dessutom skall webbplatsen ge en bra och tydlig information om inlägg dess funktioner och hur det går till när vi tillverkar dem.

 

Tillgänglighet

 

Vår webbplats följer W3C:s (World Wide Web Consortium) riktlinjer för webbstandard mm. Det gör bl.a. att vår webbplats skall vara tillgänglig för alla av W3C godkända webbläsare från stora datorskärmar (upp t.o.m. 4k) till små mobilskärmar vilket är ett kvalitetskrav på webbplatsen. Webbplatsen använder sig vidare av ett skärmanpassat typsnitt tydlig kontrast mellan text/bilder och bakgrund samt tydliga länkar mm.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional

 

Du kan själva testa vår och andras webbplatser genom bildlänken till W3C validator ovan. Vi vill att vår webbplats skall vara så felfri som möjligt då det ger bästa resultat för våra besökare. Vissa smärre avvikelser kan dock finns p.g.a. tekniska orsaker (t.ex. menysystem vilket ger en access dublicator samt Google+ med ett scriptfel) vilket dock inte påverkar läsbarheten.

 

Har du synpunkter eller förslag på hur vi kan förbättra vår webbplats är du välkommen att kontakta oss här